0, 12.06.2023 19:17

Izjave ob koncu pogajanj z vlado dne 12.06.2023

Oceni ta prispevek
(1 glas)

Prepis izjave vodje pogajalske skupine  PSRSJS (nelektoriran)

00:00:02

Lepo pozdravljeni ravnokar so se zaključila pogajanja z vlado in sindikati javnega sektorja na dnevnem redu. Danes smo imeli.

00:00:12

Točko prenova plačnega sistema ni odprava nesorazmerij v osnovnih plačah. Sindikalna stran je predlagala tudi širitev dnevnega reda s točko regres za letni dopust za leto 2023. Vlada se s tem predlogom ni strinjal.

00:00:30

Bilo pa je kar nekaj. Tudi vsebinske izmenjave stališč glede regresa za letni dopust, v kateri smo sindikati pozvali vlado, da sprejme uradno stališče do regresa za letni dopust in opozorili tudi na dejstvo, da v kolikor bo ostalo pri tem, da bi bil regres v višini minimalne plače, da bo zelo velik del javnih uslužbencev v letu 2023, kljub 8,4 odstotni inflaciji na letni ravni v letošnjem letu.

Dobil nižji regres, kot so ga prejeli v letu 2022, kar se nam zdi v takšnih razmerah nesprejemljivo. Kar se tiče prenove plačnega sistema, smo obravnavali.

00:01:17

Poročilo izdela delovne skupine ki se ukvarja s spremembami zakona, ki ureja plače v javnem sektorju.

00:01:27

Tisto vprašanje, ki je bilo interesne, ki smo se ga želeli danes dotakniti je vprašanje formule usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki je eno izjemno pomembnih vprašanj, kar se je pokazalo v zadnjih letih, kjer se ravno zaradi tega, ker se vrednost plačnih razredov ni usklajevala, so se iskali različni obvodi in načini, kako pride do povišanja plače .

00:01:54

Ker pač prek tega instrumenta to ni bilo mogoče. Vlada je napovedala, da bo v zvezi s to formulo podala svoj predlog.

00:02:02

Danes ga sicer še ni predstavila, je pa napovedala, da ga bo v četrtek obravnavala in potrdila vlada in da bo obravnavan naslednji ponedeljek. Smo  se pa oboji strinjali, da ni dovolj, da zakon določa zgolj obveznost pogajanja o uskladitvi vrednosti plačnih razredov ali zgolj zapisa, da se vrednost plačnih razredov uskladi, temveč je potrebno določiti tudi neko minimalno višino uskladitve, v kolikor do dogovora ne pride.

00:02:38

Kar se nadaljnje smo se pogovarjali o predlogu vlade za poenotenje splošnih kriterijev za odmero letnega dopusta. Na sindikalni strani smo opozorili, da za ta vprašanja ni podlage v poslovniku, ki ga imamo za vodenje pogajanj, tudi iz nobenega dogovora, ki smo ga sklenili z vlado, ne izhaja, da je to tema pogajanj.

00:03:07

Vlada je predstavila svoja izhodišča, na sindikalni strani pa smo se zavezali, da se bomo opredelili do vprašanja, ali so kriteriji za odmero letnega dopusta v nadaljevanju tudi predmet teh pogajanj ali ne.

00:03:24

In še zadnja točka je bila razprava o poteku od odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ki kot veste potekajo po skupinah ali stebrih, če želite izkazalo se je, da je v zvezi s tem pravzaprav kar nekaj zmede, da je precej, da so precej različne situacije po posameznih dejavnostih.

00:03:50

Ponekod so sindikati podali proti predloge, ponekod jih niso podajali. Ponekod je odprto še vprašanje poslovnika in tem, ki bodo predmet teh pogajanj po resorjih.

00:04:04

In tudi predlogi, ki so prišli  do vlade, so po višini izjemno heterogeni, tako da tukaj bo še zelo težaško delo, da pridemo do dogovora. Predvsem pa je bilo s strani številnih sindikatov opozorjeno na dejstvo, da vladni predlog ne naslov nesorazmerij, ki so nastala v odnosu do zdravstva in socialnega varstva v letih 2021 2022.

00:04:32

in da bi morali seveda za to, da bi ta nesorazmerja naslovili vladi,  predlog bistveno izboljšati.

00:04:45

Za odpravo plačnih nesorazmerij je bilo tudi izpostavljeno vprašanje, kako se loti pogajanj o vrednotenju delovnih mest plačne skupine J v načelu je bilo to že dogovorjeno, da se bodo ta delovna mesta uvrščajo v plačne razrede po kolektivnih pogodbah dejavnosti ostajajo odprta vprašanja, bodo tudi pogajanja o tistih delovnih mestih, ki so danes v plačni skupini i, ki niso tipična za posamezno dejavnost ampak so prisotna dejansko enaka v celotnem javnem sektorju ali bodo tudi tista pogajanja potekala po resorjih ali bodo potekala centralno?

00:05:28

Tako da to je tudi ena od zadev ki, do katere do katere se moramo na sindikalni strani opredeliti. Vlada pa je napovedala, da bo do konca tega tedna posredovala tudi predlog spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor, do katere se bomo potem sindikati v nadaljevanju opredelili nadaljevanje pogajanj je načrtovano za ponedeljek popoldne naslednji teden.

 

 

 

 
 
Prebrano 484 krat Nazadnje urejano na 0, 12.06.2023 19:56