0, 29.05.2023 18:28

Izjave vodij pogajalskih skupin in ministrice za JU dne 29.05.2023 ter predlog odprave nesorazmerij

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

 

 

 

 

 

 

Usmeritve za pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih glede odmere letnega dopusta

Upoštevaje namen pogajanj in vsebino normativnega dela kolektivne pogodbe, morajo pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih (sklep Vlade RS št. 0100-641/2022/103 z dne 18.5.2023) ter upoštevaje dogovor na seji Ožje pogajalske skupine dne 26.5.2023 upoštevati naslednje  usmeritve za pripravo predlogov za pogajanja glede normativnih delov kolektivnih pogodb v delu, ki se nanaša na letni dopust.

Pri kriterijih, ki so enotni v javnem sektorju, ni upravičenega razloga za različno ureditev v posameznih kolektivnih pogodbah.

Zaradi navedenega se predlaga poenotenje pri kriterijih, ki so enotni vsem poklicnim skupinam v javnem sektorju, in sicer na naslednji način:

Skupno število dni letnega dopusta na podlagi enotnih kriterijev ne sme presegati 30 dni v koledarskem letu.

 
Prebrano 215 krat