0, 14.02.2023 19:38

IZJAVA ZA JAVNOST PSRSJS - ZAČASNO PRELOŽEN PROTESTNI SHOD

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

 

Vlada je sindikatom javnega sektorja dne 9.2.2023 predstavila svoja izhodišča za prenovo sistema plač v javnem sektorju in izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila povzročena z dogovori med vlado in posameznimi sindikati, prav tako smo sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vladi predstavili svoja izhodišča in predloge za prenovo plačnega sistema.

Omenjeno srečanje razumemo kot začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema, o odpravi plačnih nesorazmerij ter odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice in kot takšno začetek realizacije 6. točke dogovora iz oktobra 2022, s katero vlada sicer že več mesecev zamuja.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja smo 18.1.2023 javno izrazili zahtevo, da vlada predstavi konkretne rešitve, ki bodo:

1.  po celotnem javnem sektorju odpravile nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, primerljivem s plačnimi dvigi, ki jih je že dogovorila s posameznimi skupinami v javnem sektorju,

2. najnižje plače dvignile na raven minimalne plače in

3. ohranjale enoten sistem plač v javnem sektorju, temelječ na načelu enako plačilo za primerljivo delo.

Dejstvo je, da vladna izhodišča za prenovo sistema plač v javnem sektorju vsebujejo še mnogo nejasnosti, prav tako so nekateri predlogi skrajno problematični ali za sindikate nesprejemljivi. To velja za predloge o zamrznitvi napredovanj in izplačevanja delovne uspešnosti, različno obravnavo posameznih skupin javnih uslužbencev v različnih predlaganih stebrih ter nejasna razmerja med predlaganimi stebri. Po naši prvi oceni predlagani stebri ne prinašajo nobene dodatne vrednosti in ne bodo naslovili nobene od težav obstoječega plačnega sistema, utegnejo pa močno otežiti pogajanja o njegovi prenovi. Prav tako ostaja nejasno, kaj vlada razume s tem, da je za uveljavitev dogovorjenega dogovoriti vse, saj je »vse« predstavljeno izrazito široko, daleč preko vprašanj plačnega sistema in kaže na namen zmanjševanja nekaterih pravic javnih uslužbencev. Nenazadnje ni jasno, kakšni bodo konkretni vsebinski predlogi za odpravo plačnih nesorazmerij in v kakšnem obsegu vlada omenjena nesorazmerja prepoznava in jih je tudi pripravljena odpravljati.

Hkrati pa je potrebno ugotoviti, da vlada s svojim predlogom dviga najnižje osnovne plače na raven minimalne plače dejansko nakazuje pripravljenost za odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, po kateri noben javni uslužbenec ne bi imel osnovne plače nižje od minimalne plače. Prav tako glede na predstavljeno časovnico izkazuje vladno pripravljenost za odpravo plačnih nesorazmerij, kar je po našem prepričanju nujno za primerljiv položaj vseh skupin javnih uslužbencev ob prenovi plačnega sistema in predstavlja predpogoj za uspešno dogovarjanje o tej prenovi.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja smo glede na začetek pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in začetek pogajanj o prenovi sistema plač v javnem sektorju na podlagi izhodišč, ki vsaj deloma odgovarjajo na naša pričakovanja, pripravljeni dati priložnost dogovarjanju za pogajalsko mizo. V teh pogajanjih bomo vztrajali na ohranitvi enotnega plačnega sistema, temelječega na načelu enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, ne zgolj znotraj posameznih dejavnosti, temveč tudi med različnimi dejavnostmi javnega sektorja. Ponovno poudarjamo zavezo vlade sindikatom javnega sektorja, da je o temeljnih vprašanjih plačnega sistema potrebno soglasje sindikatov javnega sektorja, kar pomeni, da ne pristajamo na enostranske posege v plačni sistem, in da morajo biti vse rešitve dogovorjene v socialnem dialogu in implementirane preko kolektivnih pogodb vsaj v obsegu, v kakršnem se plačne vsebine urejajo danes. Naše izhodišče za pogajanja so predlogi za prenovo sistema plač v javnem sektorju, ki smo jih posredovali vladni strani, in jih predstavili dne 9.2.2023, na vladna izhodišča pa se bomo podrobneje odzvali na seji pogajalske komisije, ki je načrtovana za 20.2.2023.

Glede na navedeno smo pripravljeni začasno preložiti izvedbo protestnega shoda, napovedanega za 24.2.2023. V kolikor pa se bo izkazalo, da v pogajanjih ni mogoče doseči zadovoljivih rešitev, zlasti za odpravo plačnih nesorazmerij in odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice oziroma, v kolikor bo vlada s svojimi ravnanji vsiljevala svoje rešitve ali posamezne predloge nerazumno pogojevala, bo Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja protestni shod brez pomisleka izvedla.

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 
 
 
Prebrano 484 krat Nazadnje urejano na 0, 14.02.2023 19:58