Prepis izjave vodje PSRSJ

Pozdravljeni .

Ta pogajanja krovna so v zadnjem obdobju bolj kot usklajevanju posameznih odprtih vprašanj namenjena pravzaprav nekak koordinaciji pogajanj, ki potekajo na različnih nivojih.

Danes smo tako slišali poročila o poteku pogajanj o odpravi nesorazmerij po posameznih stebrih. Jaz sem na podlagi povedanega zmerno  sem zmerno optimističen, da bo do dogovora tudi prišlo neki koraki so bili narejeni, čeprav še kar nekaj vprašanj ostaja odprtih pa vendar smo si danes zadali, da se ta poganja nekoliko pospešijo in se v naslednjih 14 dnevih pogajanja pripeljejo do konca oz. bo naslednji krog pogajanj krovnih čez 14 dni ko bomo  upam lahko ugotovili, da smo pogajanja pripeljali h koncu in drugih vprašanj ki so tudi povezana z implementacijo plačnega sistema.

Danes je bilo tudi kratko poročilo o stanju glede odprtih vprašanj v zvezi z novim plačnim zakonom tam se nabor odprtih vprašanj zmanjšuje, tudi pri nekaterih vprašanjih smo že relativno blizu skupaj. Na koncu smo se dogovorili, da bomo šli na tej ravni na krovni ravni od člena do člena pregledat zakon in zaprli tista vprašanja, ki bi na strokovni ravni še ostala odprta.

Nazadnje pa je vladna stran predstavila tudi koncept, s katerim se je lotila priprave uvrstitev direktorjev v višje plačne razrede oz. v novem plačnem sistemu gradivo bomo še prejeli, tako da ga bomo lahko pogledali. Predstavili so argumente, zaradi katerih naj bi direktorji prejeli višje plače. Ključno vprašanje v razmerju do javnih uslužbencev  pa bo seveda kakšne so sedaj te uvrstitve direktorjev do strokovnih delovnih mest pri delodajalcu, kjer so javni uslužbenci zaposleni. Ta razprava pa se bo vodila potem na stebrih in bo tudi vključena v poročilo o samih stebrih, ki ga bomo obravnavali potem konec maja.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nelektorirani prepis izjave vodje pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS)

Ja kot rečeno je bil današnji sestavek dejansko bolj namenjen pregledu teh pogajanj, ki so potekala v vmesnem času na različnih nivojih  in poročilu o delu delovne skupine, ki je pripravljala oziroma usklajevala zakon o javnih uslužbencih. Dejansko se je pokazalo, toda verjetno ključni oreh, ki ga v teh pogajanjih potrebnost stret, so dejansko pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij po stebrih. Tukaj so nekatere razlike med posameznimi stebri, pa vendar se zdi, da je so še največje razlike ravno na tej ravni, medtem ko kar se tiče ostalih zadev, kar se tiče zakona, je zadeva dokaj daleč usklajena. Kar se tiče krovnih vprašanj, pa smo nekako prišli do zaključka, da v tem trenutku pravzaprav nima smisla z njimi nadaljevati, dokler ni vsaj približno jasno, da bomo lahko se dogovorili, kar se tiče odprave nesorazmerij po posameznih stebrih. Kar se tiče zakona o javnih uslužbencih, smo opozorili, da je po našem mnenju to zakon, ki bi morali dati v obravnavo, vzporedno s plačnim zakonom in po ostalimi elementi plačnega sistema. Nenazadnje vsebine prepletajo predlog zakona o javnih uslužbencih je v določeni meri povezan tudi s vsebinami ,ki naj bi se po novem ureja le v kolektivni pogodbi za državno upravo, posebej pa smo izpostavili za nas izjemno problematično določbo, tako imenovano prisilno upokojevanje, ki je zdaj prehodna določba, vsebovana v predlogu zakona. Kot veste, smo sindikati podobne določbe že večkrat napadali tudi pred ustavnim sodiščem, ki je nenazadnje eno od tovrstnih določb v protikoronskem zakonu tudi razveljavilo, tako da pričakujemo, da bo vlada takšen predlog iz zakona tudi umaknila.

 

 

Nelektoriran prepis izjave vodje PSRSJS

Razen tega, da na to vprašanje pravzaprav teh ukrepov učinkovitosti v povezavi z ostalim predlogom pravzaprav danes jasnih odgovorov ni bilo, tako da dejansko danes celoten predlog je bil predstavljen ustno. Postavili smo kar nekaj vprašanj. Nekatere smo dobili odgovore na nekatere kot rečeno ne. Tako, da mi bomo počakali, da predvidoma danes ali pa jutri zjutraj dobimo pač celovit predlog, iz katerega upamo, da bodo v tej povezavi jasno razvidno in s tem se bomo vse, kar se tiče naše pogajalske skupine v ponedeljek do njega opredelili in v ponedeljek popoldne, ko pogajanja nadaljujemo vladi tudi sporočili, kakšno je naše stališče, oziroma kakšen, je naš protipredlog.

 

 

 
 
 

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

 

JAKOB POČIVAVŠEK: 

Zdaj, kar se tiče ukrepov za dvig produktivnosti, moram uvodoma povedati, da smo na sindikalni strani predlagali, da se ta točka današnjega dnevnega reda umakne iz dnevnega reda in je tudi bila umaknjena, tako da se o tej točki niti nismo posebej pogovarjali. Smo pa v razpravi opozorili na pravzaprav vrsto nekonsistentnosti, ki v tem predlogu so in na popolnoma neuravnotežen sploh nabor sami vsebin. Moram pa reči, da sem osupel nad tem, da potem ko smo se na prejšnjih pogajanjih, ko je vlada predstavljala metodologijo za pripravo svojega predloga in ga je tudi danes napovedovala, danes nismo videli nobenega predloga. Ne samo to, vlada je danes odprla nekatera temeljna vprašanja prenove sistema plač v javnem sektorju, ki so bila med sindikati in vlado že praktično eno leto dogovorjena, se pravi tako vprašanje, ali bo po novem najnižja plača v javnem sektorju minimalna plača, ali bo razmerje med plačnimi razredi 3 odstotke ali morda manj, ali bo razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1 proti 7. Ali morda kaj drugega? Torej gre za neka popolnoma temeljna vprašanja, ki na glavo postavljajo pravzaprav celotna pogajanja v zadnjem letu in v povezavi s tem naborom če temu sploh lahko tako rečemo ukrepov za povečanje učinkovitosti javnega sektorja se meni zelo resno, postavlja vprašanje, ali vlada z reformo sistema plač v javnem sektorju sploh misli resno. Če ne misli resno, seveda potem mislim, da si bo s tem nakopala izjemno velike težave in v velik konflikt s sindikati javnega sektorja. Sploh potem, ko je  v bistvu prenovo plačnega sistema  dogovorila nenazadnje tudi v dogovoru, ki je bil podpisan pred kratkim.

Novinarka: 
Kaj to pomeni, da je vlada predlagala, da je možnost tudi, da ni prvi razred minimalna plača nižja?

JAKOB POČIVAVŠEK: 

Tako kot sva danes, oba povedala vlada, danes ni predlagala ničesar. Vlada je danes oziroma vladni predstavniki so danes razpravljali o nekih možnostih, razmislekih vendar so med njimi omenjali tudi to, se pravi, da bi bila lahko osnovna plača tudi po novem nižja od minimalne. Mi smo seveda to  nemudoma zavrnili za nas to absolutno ni sprejemljivo. Tako da naš poziv na koncu je bil, da mora vlada vse te svoje morebitne razmisleke ali kakorkoli že zapisati in oblikovati v nek konsistenten predlog, ki ga bo potem na pogajanjih mogoče obravnavati brez tega seveda neka pogajanja nima nobenega smisla oziroma potem niso pogajanj.

Gre za nekaka zavlačevanja in kako si to razlagate, in zakaj.

Jaz ocenjujem, da gre za zavlačevanje. To je vprašanje za vladno stran. Se pa bojim, da se bomo na koncu leta na tak način znašli v enaki situaciji, kot smo se znašli lansko leto, ko je zmanjkalo časa, ko je bilo bo potrebno hitet sklepati po tem neke druge dogovore. Mislim pa da tokrat če vlada računa na.

Novinarka: 

Kaj boste in kaj nameravate sindikat?

 JAKOB POČIVAVŠEK: 

O tem se bomo pogovorili.

Novinarka: 

Kako pa s stebrnimi pogajanji ste o tem, kaj govorili, kdaj naj bi se začela.

JAKOB POČIVAVŠEK: 

Stebrna pogajanja ob takšnih predpostavkah in v takem poteku pogajanj, ko smo bili danes priča, seveda nimajo nikakršnega smisla predloga, ki bi ga lahko obravnavali na stebrnih pogajanjih ni nadaljnje delo kar se tiče predloga besedila zakona novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni smiselno, če se postavljajo na glavo temeljni elementi tega zakona, tako da saj pravim, dokler vlada ne sestavi nekega konsistentnega predloga, pravzaprav ne vidim neke možnosti oziroma vsebina, o kateri bi se v nadaljevanju lahko na katerem koli nivoju pogovarjali.

 
 

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

Torej danes smo na pogajanjih naredili pregled stanja.

Glede na to, da po tem, ko so nazadnje pogajanja potekala usklajevanja vrednosti plačnih razredov se že kar nekaj časa nismo pogovarjali o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi plačnega sistema, tako da danes je vladna stran predstavila nekako izhodišča, na podlagi katerih pripravlja svoj novi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. Ta predlog nam bo naslednjič na centralnih pogajanjih  tudi predstavila, potem pa se bodo začela pogajanja po posameznih stebri v katerih v okviru katerih bodo potem potekala sama pogajanja med tem ko bo na centralni ravni nekako sproti informirali o tem, ko so ta pogajanja potekajo in kako se te uvrstitve spreminjajo. Hkrati pa je vladna stran napovedala tudi to, da bi si želela v teh pogajanjih odpreti tudi nekatera druga vprašanja, ki niso neposredno povezana s sistemom plač v javnem sektorju. Na sindikalni strani smo opozorili, da okvir teh pogajanj določa dogovor iz leta 2022, ki govori o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Smo pa nekako pozvali vlado da konkretizira te vsebine, o katerih se želi pogajati in seveda se bomo v nadaljevanju sindikati do tega tudi opredelili. Naj spomnim in sicer, da v okviru naše pogajalske skupine smo v preteklosti, ko je še ministrica Ajanovič Hovnikova  predlagala, da bi pogajanja potekala tudi o določenih spremembah na področju letnega dopusta zavzeli stališče, da menimo, da to ni vsebina teh pogajanj in da bi se morali tukaj osredotočiti na pogajanja o plačnem sistemu in odpravi, plačnih nesorazmerij in nenazadnje obe strani sta se tudi strinjali da je ta pogajanja potrebno zaključiti čimprej, vsekakor pa do poletnih dopustov, da bo tudi še dovolj časa za implementacijo potem celotnega tega dogovora upam da v tem času tudi sklenjen.

 

 

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

Ja hvala lepo, pozdravljeni. Tudi sam sem zadovoljen, da smo danes sklenili ta pogajanja. Dva cilja sta sindikalni strani, sta bila pomembna v teh pogajanjih eno je bil cilj, da potem ko je postalo jasno, da prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij ne bo s 1.1. 2024, da se dogovorimo o uskladitvi vrednosti plačnih razredov in da ta dogovor dosežemo še pred novim letom, kar nam je danes dejansko tudi uspelo.

Zagotovo so kolegi omenili to predstavlja zdaj zgolj prvi korak v nadaljevanju zahtevnejših pogajanj. Čaka nas odprava plačnih nesorazmerij, čaka nas prenova plačnega sistema. V tem kontekstu sindikati zagotovo najbolj nestrpno pričakujemo novo plačno lestvico, ki jo bo v novem letu potrebno, potem ko bo znano, kakšna bo minimalna plača v letu 2024 tudi pogledat in revidirati. Nenazadnje se bo minimalna plača z novim letom uskladila. To bo zagotovo vplivalo tudi na plačno lestvico, glede na to, da je tudi varna stran napovedovala, da ena ključnih ciljev novega plačnega sistema je to, da v javnem sektorju nobena osnovna plača ne bo več nižja od minimalne. Jaz pričakujem, da v naslednjih tednih bodo sindikati na svojih organih odločali potrdil to, kar smo se danes tudi dogovorili in da je za nami eno poglavje ena težava, ki smo jo rešili in lahko sedaj pridemo v pogajanja, za katere tudi upam, da se bodo vodila z bistveno manj prekinitvami in bistveno jasno smerjo, ki bo na koncu tudi pripeljala do dogovora. Vemo pa, da časa za ta dogovor ne bo zelo veliko, tudi glede na to, da je v načrtu za okrevanje odpornost kot rok za zaključek teh pogajanj določen konec meseca junija 2020.

Najlepša hvala.

Vsebina dogovora v nadaljevanju:

D O G O V O R

o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z naslednjo vsebino:

  1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami znaša  80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.

Z uveljavitvijo ukrepa iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

  1. Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024

Regres za letni dopust za leto 2024 se izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

  1. Premik datuma začetka izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah

Začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) se premakne iz 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko  dogovorjen v okviru usklajevanja novega zakona, ki bo urejal plačni sistem javnega sektorja oziroma  pogajanj o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

  1. Zagotavljanje finančnih sredstev

Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani.

  1. Uveljavitev dogovora

Vsebina tega dogovora se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, spremembo priloge 1 ZSPJS, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavi pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

  1. Realizacija dogovora in plačilo stavke

Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 13. septembra 2024 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino tega dogovora.

Zaveza iz prejšnjega odstavka ne velja, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred  13. septembrom 2024.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.

  1. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Parafa, dne 21. decembra 2023

Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati javnega sektorja

   

 

mag. Franc Props

minister za javno upravo

Branimir Štrukelj

Vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja

   
   
   

Klemen Boštjančič

minister za finance

 

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja

 

 

 

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

To je na ena strani za pozdravit to da se pogajanja nadaljujejo in da smo dogovorjeni tudi za naslednja srečanja in na drugi strani manj razveseljiv predlog vlade kar se tiče usklajevanja  vrednosti plačnih razredov z inflacijo delež uskladitve, ki ga vlada predlaga, je daleč od tistega, kar smo na sindikalni strani, pričakovali pa je tudi razlog za to da sta obe pogajalski skupini vztrajali na svojem prvotnem predlogu in se bomo morali do srede,  odločati, kako pravzaprav ta pogajanja voditi. Dejstvo je, da se bodo pokojnine v letu v naslednjem letu uskladile. Dejstvo je, da se bodo socialni transferji uskladili in nepravično in neustrezno bi bilo, če se ne bi uskladila tudi plače javnih uslužbencev. V nadaljevanju smo se po ga pogovarjali tudi o nadaljnjem delu glede odprave plačnih nesorazmerij in prenovi plačnega sistema. Kar se tiče predloga za odpravo plačnih nesorazmerij, je na potezi vladna stran. Dejstvo je, da so tukaj pogledi obeh pogajalskih skupin različni. Vlada je tista, ki bo morala sedaj oblikovati nov predlog. In poskusiti oblikovati predlog na način, ki bo sprejemljiv za obe strani. To zagotovo ne bo lahka naloga, je pa to nekaj, kar mu v teh pogajanjih morali doseči ne nazadnje odprava plačnih nesorazmerij je neposredno povezana tudi s prenovo plačnega sistema, kajti upravljanja z razmerji močno vpliva tudi na prevedbo v nov plačni sistem, dogovorili pa smo se, da se bomo zdaj v naslednjih dneh primarno ukvarja z usklajevanjem vrednosti plačnih razredov za leto 2024. In ko bomo ta pogajanja zaključili, če smo prav razumeli želje na obeh straneh, da to zaključimo še v letošnjem letu, potem bomo nadaljevali tudi z usklajevanjem tako za zakona na krovni ravni kot tudi glede odprave plačnih nesorazmerij ko bo vlada pripeljala ta predlog.

 

 
 

IZJAVA ZA JAVNOST

NAPOVED PROTESTNEGA SHODA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA 7.12.2023 OB 12h

Sindikati, ki predstavljamo večino sindikatov v javnem sektorju in delujemo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS), pozdravljamo odločitev vlade, da podpre amandmaje k Zakonu RS o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS), s katerimi bi med drugim črtali tudi določbo, ki onemogoča usklajevanje vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju v letu 2024. K črtanju spornega člena smo večkrat pozvali tako vlado, kot tudi poslance Državnega zbora. Pričakujemo, da na podlagi glasovanja sprejeti ZIPRS ne bo vseboval spornega člena, in obžalujemo, da se je člen, ki mu tudi strokovne službe Državnega zbora očitajo potencialno neustavnost, povsem po nepotrebnem sploh znašel v predlogu.

Ne glede na navedeno pa v PSRSJS poudarjamo, da samo črtanje predmetnega člena samo po sebi še ne pomeni, da bo do uskladitve vrednosti plačnih razredov dejansko prišlo, zato pričakujemo, da bo vlada nemudoma nadaljevala s pogajanji in sindikatom posredovala svoj predlog glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov v letu 2024, ki bo zagotavljal, da bo vrednotenje delovnih mest sledilo rasti inflacije in s tem ohranjalo realno vrednost in kupno moč javnih uslužbencev. Prav tako pričakujemo, da se bodo pogajanja o tem vprašanju zaključila še pred koncem leta 2023.

Ob tem v PSRSJS pričakujemo tudi nadaljevanje in zaključek pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi plačnega sistema. Še vedno čakamo na vladni protipredlog glede zahtev, ki smo jih poleg usklajevanja plačnih razredov z inflacijo v letu 2024 na vlado naslovili že pred časom, in sicer:

1.           odprava nesorazmerij v osnovnih plačah na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju povišajo za 6 plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018 in še dodatno tam, kjer se je vlada k temu zavezala v pisnih dogovorih,

2.            implementacija novega plačnega sistema, vključno s plačno lestvico, na kateri se prvi plačni razred začne na ravni minimalne plače, z začetkom najkasneje s 1. 1. 2025 in zaključkom v celoti najkasneje do 30. 6. 2026, pod pogojem, da se plačna lestvica v letu 2024 uskladi z inflacijo.

Zahtevamo, da vlada v teh pogajanjih uresniči neizpolnjene zaveze iz dogovora iz meseca oktobra 2022, predvsem uresničitev zaveze, ki jo je podala tudi javno, da v javnem sektorju ne bo več osnovnih plač, nižjih od minimalne, ter dogovor na točki, kjer so bila razhajanja med vladno in sindikalno stranjo še pred prekinitvijo pogajanj največja, to je glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. V zvezi s tem pričakujemo, da bo vlada upoštevala to, na kar se je v oddaji Odmevi dne 15. 11. 2023 skliceval tudi minister Boštjančič, da so nesorazmerja posledica popuščanja vlad najglasnejšim in najvplivnejšim skupinam v javnem sektorju, s čemer se lahko strinjamo, rešitev pa je iskati v ponovni vzpostavitvi razmerij, kakršna so bila pred takšnimi parcialnimi dogovori.

PSRSJS je v preteklem tednu napovedala zaostrovanje sindikalnih aktivnosti za mesec december. Umik 65. člena ZIPRS je nujen, vendar ne zadosten pogoj za to, da do zaostritve ne bi prišlo. Sindikati, ki delujemo v okviru PSRSJS, bomo zato nadaljevali s pripravami na protestni shod, ki ga bomo izvedli v četrtek, 7. 12. 2023 ob 12h pred poslopjem vlade, v kolikor se pogajanja ne bodo nemudoma nadaljevala in v kolikor vlada sindikatom ne bo posredovala predlogov, ki bi ustrezno odgovorili na naše zahteve.

Jakob Počivavšek

vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l. r.

 

IZJAVA ZA JAVNOST

Konec oktobra 2022 je vlada s sindikati javnega sektorja podpisala dogovor, v katerem je bil kot rok za zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi plačnih nesorazmerij ter sklenitev dogovora določen 30. 6. 2023. Že pred odstopom ministrice Sanje Ajanović Hovnik so se predvsem zaradi zamud z začetkom pogajanj in pogostega spreminjanja izhodišč in predlogov roki začeli zamikati onkraj dogovorjenih, po ministričinem odstopu pa so pogajanja povsem zastala. Februarja letošnjega leta je koalicija napovedovala, da v javnem sektorju ne bo več zaposlenih s plačo, nižjo od minimalne, trenutno pa kaže, da vlada niti s to obljubo, niti z reformo plač ni mislila resno. Zaradi inflacije, ki v Sloveniji vztraja na visoki ravni, zaradi zamikov plačne reforme stanje s 1.1.2024 ne bo le nespremenjeno, temveč se bo še poslabšalo. Poslabšuje ga tudi vladna enostranska zamrznitev usklajevanja plač v letu 2024, h katere preklicu pozivamo sindikati. Ne uskladitev plač z inflacijo bi pomenila, da bi realna vrednost plačnih razredov ponovno padla, uravnilovka v spodnji tretjini plačne lestvice pa bi se razširila.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS) ob današnjem koalicijskem vrhu sporočamo vladi in koalicijskim strankam, da smo zaradi nevzdržnega stanja na področju plač v javnem sektorju, zaradi kršitve dogovorjenih zavez in zaradi ignorantskega odnosa vlade do javnih uslužbencev primorani zaostriti aktivnosti, ki bodo pripeljale do prenove sistema plač v javnem sektorju, rednega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, odprave plačnih nesorazmerij in predvsem do dviga osnovnih plač, ki so nižje od minimalne.

Ne glede na to, ali bo prišlo do dogovora o rekonstrukciji vlade ali ne, zahtevamo, da se nemudoma odstrani določbo ZIPRS, ki onemogoča dogovor o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2024. Zahtevamo, da se nemudoma nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakujemo, da bo vladna pogajalska skupina polno operativna in bo imela poln mandat vlade za pogajanja brez prekinitev in ki bo omogočal sklenitev dogovora.

V PSRSJS smo vladni strani že posredovali svoje predloge, ki temeljijo na naslednjih zahtevah:

  1. da se vrednost plačnih razredov z marcem 2024 uskladi z višino inflacije v letu 2023,
  2. da se odpravi plačna nesorazmerja na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju poviša za 6 plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018,
  3. da se nov plačni sistem, vključno s plačno lestvico, na kateri se prvi plačni razred začne na ravni minimalne plače, implementira v celoti najkasneje do 30. 6. 2025.

Ker ocenjujemo, da se naš dosedanji konstruktivni pristop k pogajanjem ni odrazil v enako konstruktivnem pristopu na vladni strani in smo posledično priča zamrznitvi pogajanj, brez kakršnih koli izgledov, da bomo v vsaj pogojno sprejemljivem času lahko dosegli dogovor, ki bi odgovarjal na zgornje zahteve, bomo v nadaljevanju zaostrili svoje sindikalne aktivnosti.

Prvi korak v to smer bo zaostrovanje sindikalnih aktivnosti, ki jih za december pripravljamo sindikati, o čemer bomo medije in javnost obveščali v prihodnjih dneh. V kolikor premika v pogajanjih ne bo, bomo intenzivnost sindikalnih aktivnosti še dodatno stopnjevali.

Jakob Počivavšek

vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l.r.

 

 

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

Današnja seja je bila pravzaprav v veliki meri nekakšen pregled stanja, v katerem se pogajanja trenutno nahajajo. Na ena strani, kar se tiče blokade, ki na nek način jo vnaša v ta pogajanja za izvrševanje proračuna. Tukaj je bilo pa ta zahteva sindikalne strani enotna in naj v zvezi z nadaljevanjem pogajanj, vezanim na to rečem, da tudi sindikalna stran seveda je pripravljena na to, da se pogajajo naslednji teden, nadaljujejo. V kolikor seveda vlada v tem tednu sprejmejo odločitev in zagotovi, da bo ta člen in zakon o izvrševanju proračuna črtan in v tem primeru smo seveda pogajanj pripravljeni na nadaljevanje pogajanj o vseh elementih. Smo pa danes predstavili naša stališča, če začnem ravno z vprašanjem usklajevanja vrednosti plačnih razredov je bilo s sindikalne strani danes zelo jasno povedano, da mi pričakujemo, da usklajevanje vrednosti plačnih razredov tudi v letu 2024 in v obdobju implementacije plačnega sistema bo izvedeno in da bomo podali tudi konkreten predlog v naslednjih dneh glede načina usklajevanja v tem obdobju, do katerega se bo vlada v nadaljevanju tudi opredelila, ravno tako smo opozorili, da po našem mnenju bi bilo potrebno vprašanje letnih dopustov iz okvira teh pogajanj umakniti, ker otežujejo ali celo onemogočajo ta pogajanja in se osredotočiti na tiste vsebine, ki je pravzaprav, ki so jim pogajanja o prenovi plačnega sistema tudi namenjena. Zdaj kar se tiče odprave plačnih nesorazmerij so sicer stališča med obema pogajalskima skupinama nekoliko različna po mnenju naše pogajalske skupine bi morali izhajati iz tistega, kar je bilo nekako dogovorjeno že na začetku, torej da se kot neka referenčna točka vzame leto 2018 in da se odpravljajo nesorazmerja v osnovnih plačah, zato je bil tudi naš predlog, ki smo ga danes ustno podali da se ta nesorazmerja odpravijo enotno kot nek pasoven dvig da se ponovno vzpostavi tista razmerja, ki so bila leta 2018 in pa da je potrebno tako, kar se tiče odprave plačnih nesorazmerij, kot tudi kar se tiče implementacije plačnega sistema slediti takšno dinamiko, da bo implementacija zaključena še v obdobju mandata te vlade se pravi do sredine leta 2026. Tisto kar je r je pod črto danes je, da bomo sindikati v jutri ali pa najkasneje pojutrišnjem posredoval predloge, ki smo jih danes ustno predstavili vladni strani in pričakujemo seveda se bo vladna stran do njih v najkrajšem možnem času opredelila najbolj urgentna je zagotovo opredelitev do umika spornega člena zakona o izvrševanju proračuna.