Novice

avgust 21, 2023
Novice

Izjave ob koncu pogajanj z vlado dne 21.08.2023

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano) Na dnevnem redu smo imeli 2 točki dnevnega reda, kar je bila. Prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah druga točka je bila kolektivna pogodba za javni sektor. Uvodoma je ministrica sindikate…

Izjava vodij pogajalskih skupin po predstaviti predloga Zakona o skupnih temeljih sistema plač v JS

Predstavitev predloga besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v JS izjava ministrice za

09.02.2023 izjava vodje PSRSJS po predstavljenih izhodiščih VRS o prenovi plačnega sistema

TV RTV SLO TEDNIK 06.02.2023

Tiskovna konferenca 18.01. 2023

32

Združenih Reprezentativni Sindikti Javnega Sektorja

70054

število članov >

Vodstvo PSRSJS


Vodja pogajalske skupine PSSJS

Vodja pogajalske skupine PSSJS

Jakob POČIVAVŠEK


Namestnik vodje PSSJS

Namestnik vodje PSSJS

Frančišek VERK